Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny, snabb och enkel metod för tidig bestämning av sepsis

Diarienummer
Koordinator MAIIA AB
Bidrag från Vinnova 196 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Samarbetet mellan akademiska sjukhuset i Uppsala och MAIIA AB har varit mycket framgångsrikt. Det ekonomiska stödet från Vinnova i form av ett ”mobility grant” har för mig personligen varit mycket värdefullt. Tack vare det har jag fått en fantastisk handledning och experimentell träning i de för tillfället använda endotoxin o sepsis experimentella metoderna, genom direkt tillgång til ledande kliniska mikrobiologer, forskare och läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Detta har gjort det möjligt för mig att utveckla en preliminär model för högkänslig endotoxindetektion.

Resultat och förväntade effekter

Vi lyckades framgångsrikt konjugera två ligandtyper, ConA och PMB till MAIIA ABs egna affinitetskolonner. De ligandförsedda kolonnerna användes sedan för att koncentrera endotoxin från buffert och serumprover till vilka endotoxin tillsatts. Det koncentrerade endotoxinet kunde därefter bestämmas med det allmänt använda LAL testet. Det mikropartikulära kolet som används i flera av MAIIAs produkter visade sig mycket känsligt för endotoxinbindning. Vi lyckades konjugera båda ligandena till kolpartiklarna och inkubera dem i serum och buffertlösningar med tillsatt endotoxin.

Upplägg och genomförande

Vi planerade ursprungligen att försöka utveckla en superkänslig lateralflödes baserad immunoassayteknik för tidig detektion av endotoxin. Under arbetets gång insåg vi att ett verktyg för preanalytisk rening och koncentrering av endotoxin skulle fylla en viktig roll och vara av intresse för de tänkta användarna ( til att börja med kliniska forskare). Därför fokuserade vi under enstor del av året (anslagstiden) på att framställa ett sådant verktyg baserat på MAIIA AB.s affinitetsmonolit.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2017-01390

Statistik för sidan