Ny, snabb och enkel metod för tidig bestämning av sepsis

Diarienummer 2017-01390
Koordinator MAIIA AB
Bidrag från Vinnova 196 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - april 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation 2017 1

Syfte och mål

See English section

Förväntade effekter och resultat

See English section

Planerat upplägg och genomförande

See English section

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.