Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny molekylär behandlingstrategi för svår astma och KOL

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2014
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att ta fram lågmolekylär läkemedelsbehandling mot svår astma och KOL. Syftet: att behandla patienter med det största medicinska behovet och som svarar för dominerande samhällskostnaden för dessa två folksjukdomar. Projektet har gjort en serie avgörande upptäckter: Vi visar att flera kemiklasser har önskad måleffekt samt allt högre grad av selektivitet, men i olika grad har kemiklass efter kemiklass visat begränsningar. Samtidigt har en förfinad målsättning utkristalliserats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi upptäcker hämning av patogent protein (TSLP) av fem olika kemiklasser. Dock har potensen inte nått tillräcklig nivå. Våra upptäckter av relativt selektiv effekt på TSLP har lett oss till nya originalobservationer kring transkriptionsfaktorer vilket oväntat kopplat samman produktion av TSLP och antivirala interferoner. Projektets forskning har nu utvecklat nya hypoteser kring interferonproduktion samt upptäckt molekylär möjlighet att hämma TSLP men stimulera interferonproduktion.

Upplägg och genomförande

Projektet fick rivstart med tillgång till stort nytt substansbibliotek aktuellt för den grundläggande upptäckt som projektledaren gjort. Farmakologer och kemister gjorde urval till struktur-aktivitets-forskning. Detta blev grundforskning med oväntade men vägledande upptäckter av effektprofiler och molekylära mekanismer. Därmed kunde hela tiden realistiska milstolpar upprättas. Projektet har bevisligen utvecklat experimentella forskningsfronten samt legat rätt v g medicinska framsteg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00491

Statistik för sidan