Ny digital 3D modell av Grate-Kiln pelletsprocessen för minskad energianvändning och utsläpp

Diarienummer 2017-02170
Koordinator Luleå tekniska universitet - Strömningslära och experimentell mekanik
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång SIP STRIM-spring 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en ny digital 3D modell som kan användas för att kontrollera och optimera flödet i roterugnar för minskad energiförbrukning, minskad miljöpåverkan och ökad pelletkvalitet. Ytterligare mål är: * En generell simuleringsmetodik som kan användas för komplexa flödesproblem. * Ökad förståelse för pelletsprocessen gällande minst tre fenomen. * En demonstration av hur avancerade experimentella tekniker kan användas i tuffa industriella miljöer. * Publicering av artiklar i högt rankade tidskrifter.

Förväntade effekter och resultat

Implementeringen av modellen kan innebära minskad miljöpåverkan av gruvdrift och bidra till ett hållbart samhälle när det gäller en mer optimal användning av energi och minskade utsläpp, samt en ökning av järnmalmspelletens kvalité. Resultaten är också en grund för innovativa lösningar för direkt flödesreglering, som att köra simuleringar i förväg, upptäcka fel innan de händer och agera för att undvika att felet uppstår. Det nära samarbetet mellan industri och akademi säkerställer vidare relevant forskning, vilket stärker projektpartnernas konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra arbetspaket, WP1: Simulering av flöde och förbränning i en experimentell förbränningsugn, WP2: Mätningar i pilotskala med avancerade experimentella tekniker, WP3: Simulering i fullskalig geometri, WP4: Strömningsteknisk undersökning gällande innovativa lösningar för att främja en stabil, energi- och miljöeffektiv förbränningsprocess. Projektet flyttar därmed forskning och utveckling från modellering och validering på pilotskala till fullskalig implementering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.