Ny bläckstråleskrivare

Diarienummer
Koordinator INKIT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Inkit AB har genomfört ett projekt med syfte att verifiera en ny konstruktion av ett industriellt valve jet skrivhuvud. Målet har varit att ta fram en fullt fungerade prototyp som skulle ge; Billigare material och kortare tillverkningstid - Färre delar Längre livslängd - Färre slitdelar med ny konstruktion Mindre problem med pigment bläck och korrosion - Bättre flöde Skriva fortare - bättre kylning, lättare och styrbar elektronik. Vi har tagit fram en fungerande prototyp i enlighet med de uppställda målen men en vidare utveckling krävs för att börja tillverkning av en slutlig produkt.

Resultat och förväntade effekter

Inkit AB har i och med detta verifieringsprojekt kommit en bra bit närmare målet att erbjuda en komplett industriell skrivare. Vi har fått bekräftelser för att det blir en stark produkt. Efter färdigställandet av produkten kommer vi med våra partners att påbörja lanseringen till marknaden. Då vi har egen bläckutveckling och produktion underlättas marknadsföringen väsentligt. Vi har etablerade kontakter i ett flertal länder som gör att vi kan få god spridning i ett flertal regioner på relativ kort tid. Den ekonomiska potentialen i och med detta kan bara uppskattas.

Upplägg och genomförande

Vi hade inför starten av projektet en genomarbetad konstruktion som skulle testas och verifieras , men trots det, med återkoppling från praktiska tester, DFA analys - Design For Assembly och förslag till ännu bättre lösningar så blev det åtskillig omkonstruktion och tillverkning av nya detaljer och övergripande delar. Förädlingen och utvecklingen tog betydligt mer tid än planerat. Projektplanen fick omarbetas flera gånger. Denna utvecklingsprocedur är dock helt i sin ordning då ambitionen med arbetet är att identifiera problem och göra förbättringar tidigt i utvecklingsfasen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.