Nutritionell och kemisk karakterisering av lösliga kostfiberpolymerer vid fraktionering av vete

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2004 - maj 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2003-02637

Statistik för sidan