Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nutritionell och kemisk karakterisering av lösliga kostfiberpolymerer vid fraktionering av vete

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2004 - maj 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2003-02637

Statistik för sidan