NOV202: a novel treatment for epithelial OC

Diarienummer 2018-00673
Koordinator NOVIGA RESEARCH AB - Noviga Research AB, Södertälje
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med Fas 1-projektet är att utveckla en stark affärsplan för vidareutveckling och kommersialisering av NOV202. Fas 1-studien delas upp i kliniska utvecklingsstrategier och strategier för marknadspenetration. I den kliniska fasen kommer Noviga att förbereda fas Ib / IIa-studien som ska initieras 2018/2019. I marknadsbedömningen kommer Noviga ytterligare att kartlägga marknadspotentialen för produkten, användarbehov, konkurrens och intressenter för att möjliggöra kommersialisering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att förbereda Noviga Research AB för marknadsföringen av NOV202 på den europeiska marknaden och för att bygga varumärkemedvetenheten internationellt. Resultatet blir en långsiktig konkurrensfördel och potential för tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

För att genomföra projektet kommer vi att använda oss av informationsinsamling, analys av primär och sekundär marknadsdata samt möten med Key Opinion Leaders. Projektet är uppdelat i tre arbetspaket: Strategisk affärsanalys, Justering av affärsmodell och Framtagande av affärsplan. Projekttiden är sex månader.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.