NOV202: a novel treatment for epithelial OC

Diarienummer 2018-00673
Koordinator NOVIGA RESEARCH AB - Noviga Research AB, Södertälje
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en uppdaterad affärsplan för den fortsatta kliniska valideringen av NOV202. Projektet har levererats enligt plan och samtliga marknadsanalyser har genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att det är motiverat för Noviga Research att fortsätta investera i utvecklingen av NOV202.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i enlighet med den aktivitetsplan som inkluderades i ansökan. Förstudien innefattade kliniska och marknadsmässiga analyser och utredningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.