Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

NOV202: a novel treatment for epithelial OC

Reference number
Coordinator NOVIGA RESEARCH AB - Noviga Research AB, Södertälje
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration March 2018 - August 2018
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ta fram en uppdaterad affärsplan för den fortsatta kliniska valideringen av NOV202. Projektet har levererats enligt plan och samtliga marknadsanalyser har genomförts.

Expected effects and result

Resultatet visar att det är motiverat för Noviga Research att fortsätta investera i utvecklingen av NOV202.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts i enlighet med den aktivitetsplan som inkluderades i ansökan. Förstudien innefattade kliniska och marknadsmässiga analyser och utredningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 22 February 2018

Reference number 2018-00673

Page statistics