Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NoStick - Förhindrad kladdning vid direktreduktion av järnmalmpellets genom optimering av ytbeläggningar

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med projektet var att bygga upp kunskap angående de grundläggande mekanismerna i coatingprocessen och att utveckla nya ytbeläggningar för järnmalmspellets. En effektiv ytbeläggning gör att den s.k. direktreduktionsprocessen kan optimeras. LKAB och SP har tillsammans tagit fram ett nytt sätt att dela upp coatingprocessen. Förhoppningen är att metoden ska accelerera utvecklingen av nya formuleringar för en effektiv ytbeläggning. Ett antal formuleringar och hypoteser testades i projektet. Vi hittade några riktigt lovande formuleringar som ska studeras vidare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektparterna har tillsammans byggt upp ny kunskap om de grundläggande mekanismerna i coatingprocessen och lyckats ta fram lovande nya ytbeläggningar för järnmalmspellets. Vidare har en ny metod tagits fram för att beskriva coatingprocessen. Vi hoppas att denna metod ska accelerera utvecklingen av nya lovande ytbeläggningar.

Upplägg och genomförande

SP och LKAB har tillsammans tagit fram ett nytt sätt att dela upp coatingprocessen i relevanta delsteg. Delstegen undersöktes i detalj och nyckelparametrar för respektive delsteg klargjordes. Den nya kunskapen ska användas för att accelerera utvecklingen av nya lovande ytbeläggningar. Redan inom ramen för detta projekt fann vi lovande formuleringar som ska optimeras vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01419

Statistik för sidan