Northcone belysningsstolpar

Diarienummer
Koordinator NORTHCONE AB
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Northcone AB´s projekt syftar till att utveckla och lansera en ny typ eftergivliga belysningsstolpar, tillverkade med rullformningsteknik för variabla tvärsnitt, s.k. 3D-rullformning. Den nya teknologin möjliggör en mycket snabb tillverkningsprocess samt en unik stolpkonstruktion. Företaget kommer efter avslutat projekt erbjuda marknaden ett första sortiment av optimerade och kostnadseffektiva belysningsstolpar som bidrar till säkrare trafikmiljö, ny design, enklare hantering och reducerad miljöpåverkan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom intensivt utvecklingsarbete löst flera tekniska utmaningar och utvecklat ett första sortiment av produkter. Parallellt har lösningar för 3D-rullformningstekniken och övrig tillverkningsteknik tagits fram inom systerbolaget Ortic AB. Northcone´s verksamhet har expanderats och personalstyrkan har gått från två till fyra anställda under projekttiden. Marknadskontakterna har ökat och försäljningspotentialen, både i Sverige och internationellt, är god.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet i projektet har skett med egna resurser för produktutveckling och tillverkningsteknik men även genom olika samarbeten med leverantörer, institut och högskola inom bl.a. materialteknik, beräkning och test. Koncernens systerbolag har också medverkat i projektet genom spetskompetens inom sina respektive områden produktion samt rullformningsteknik. Externt samarbete har varit en förutsättning för att erhålla nödvändig kompetens och resurser i projektet. De tvärvetenskapliga kontakterna bidrar också till ökad lösningsförmåga vid komplexa problem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03094

Statistik för sidan