Normkritiskt Utställningslaboratorium

Diarienummer 2015-03660
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik
Bidrag från Vinnova 299 195 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06314-en

Syfte och mål

Normkritiskt utställningslabb har skapat en plattform för att systematiskt analysera och utmana normer för utställningsproduktion. Laboratoriet har utforskat metoder för hur normkritiska perspektiv kan bidra till inkrementella förbättringar och radikala innovationer i utställningar och utveckling av utställningarnas innehåll och form. Laboratoriet knöt samman designstudenter och museet, utvecklade designutbildning på Mdh och ökade den normkritiska kompetensen på museet. Nu-labb presenteras för Sveriges museiarbetare med en workshop på Samlingsforum 2016.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har effekter på flera nivåer, dels påverkar det formell och informell organisatorisk praktik genom att de nya metoderna strategiskt inkluderar nya grupper i det normkritiska arbetet på museet och kursupplägg och litteraturlistor på högskolan förändras, dels förändras designartefakterna (dvs utställningarna) mot en högre grad av mångfald när det gäller levandegjorda normkritiska perspektiv. Högskoleutbildningen inom Informationsdesign har infört nya övningar och nya moment. Studenternas resonemang kring normkritik och deras roll som designers har fördjupats.

Upplägg och genomförande

Genom samtalsserie med 5 heldagsworkshoppar, utprovning av metoden hacking, samproduktion av två utställningstillägg ´AddIT´ och ´Jag är i underläge men stolt och instängd´, inläsning, analys - hur och var VLM benöver stöd i arbetet med normkritik färdigställt en preliminär plattform med metoder och processer för NU labb på VLM som stödjer verksamhetens normkritiska behov. Förstudien har tagit utgångspunkt i VLM:s verksamhet, men processen har bidragit till insikter om nödvändigheten att att öppna ett Nu-labb för fler och projektet har utvecklat innovativa metoder för det.

Externa länkar

Projektwebb på höskolan. Normcritical Exhibition Lab, Division of Design and Visualization Inbjudan till invigning: JAG ÄR I UNDERLÄGE MEN STOLT OCH INSTÄNGD På VLMs FB kunde man följa arbetspaketet ´studenter hackar utställning´ med studenters filmer och bilder. Artikel från MdH inför vernissage av JAG ÄR I UNDERLÄGE MEN STOLT OCH INSTÄNGD

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.