Nordisk open data/knowledge samarbete+koordinering

Diarienummer 2015-02479
Koordinator Open Knowledge Finland ry. (OKFFI)
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen förverkligades mycket genom arbetet med Nordic Open Data Week (NODW). Jag koordinerade en del och hjälpte hitta partners och deltagare till eventsen i Malmö, Aarhus, Oslo och Helsingfors. Bla. kom Wikipedia Sverige och Gapminder till Helsingfors för att hålla arrangemang. Dessutom arrangerade jag tematiska tvär-Nordisk online möten: om Nordisk öppen regringsförelse inom Offentliga Rummet, ett om MyData, ett mellan Open Ministry Finland och danske parlamentariker, och, ett onlinemöte om Open Science i Norden väntar fortfarande pågenomförelse.

Resultat och förväntade effekter

En hel del tvär-Nordiska möten, både fysiska och online, resulterade. De som möttes tvärs över Norden genom Nordic Open Data Week events har både fått upp ett större perspektiv och intresse för tvär-nordiskt samarbete. Påmånga plan har tidigare saknande vilja för tvärnordiskt samarbete lossnat och regelbundet samarbete sker nu. Samarbete om öppen regeringsförelse, regerings-data-harmonisering, mydata och open science, är under utveckling. Bla., antas mycket kanske Finska öppen data landvinningar i Sverige och Danmark. I varje fall förväntas mer samtal och samarbete.

Upplägg och genomförande

Syftet var att försöka nätverka folk och fådem att samarbeta mest möjligt. Det visade sig att folk har olika samarbetsmöjligheter. Vissa har stiva institionstyglar, vissa har lite mer tid. I vilket fall som helst visade det sig ett rejält intresse att samarbeta och dela erfarenheter. Något som hjälper rejält, är att i varje fall någon håller påtrådarna i samtalen och inte låter dem andras tidsbrist svacka samtalsrytmen och därav samtalen. Någon sådan aktör kan kringgå tidsbrist och byråkratiproblem hos diverse partners.

Externa länkar

Hemsida som är ett slags center för information om Nordiska öppen data/kunskap aktiviteter. Nordic Open Data Week 2015 event websitet. Nordic Open Data Week - facebook grupp. Används som informellt kommunikationsmedie. Nordic Open Data EcosystemFacebook grupp om Nordiskt samarbete, startat av mig och Open Knowledge Finland

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.