Nordic rail 2011

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med deltagandet på mässan Nordic rail - Future transport är att göra järnvägsforskningen, och även i viss mån forskningen om framtida transporter, känd inom sektorn. Den så kallade ´forskarmontern´ är den enda i sitt slag på mässan och besöks av många olika slags folk från omvärlden, samhällsplanerare, företag, konsulter, konstruktörer etc.

Resultat och förväntade effekter

Montern var välbesökt och det kändes bra att sprida kunskap om forskningen på området. I montern fanns även Vinnova-material i form av broschyrer och andra trycksaker, som i viss mån intresserade de besökande. Monterdeltagarna uttryckte efteråt att de haft många konstruktiva samtal.

Upplägg och genomförande

Monterhyran är 77 550 kr + moms, monterbygget kostade 84 120 kr + moms, monterdeltagandet kostade 22 000 kr. De är de största kostnadsposterna. De 100 000 kr som forskarmontern får av Vinnova är välkomna. Till deltagarnas kostnad för mässan kommer personalkostnader, i KTH:s, Chalmers och LTU:s fall deltar flera personer i monterbemanningen, bland annat alltid en del doktorander som på detta sätt kommer i kontakt med ´verkliga järnvägsvärlden´.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00691

Statistik för sidan