Nordic rail 2011

Reference number
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration March 2011 - November 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med deltagandet på mässan Nordic rail - Future transport är att göra järnvägsforskningen, och även i viss mån forskningen om framtida transporter, känd inom sektorn. Den så kallade ´forskarmontern´ är den enda i sitt slag på mässan och besöks av många olika slags folk från omvärlden, samhällsplanerare, företag, konsulter, konstruktörer etc.

Results and expected effects

Montern var välbesökt och det kändes bra att sprida kunskap om forskningen på området. I montern fanns även Vinnova-material i form av broschyrer och andra trycksaker, som i viss mån intresserade de besökande. Monterdeltagarna uttryckte efteråt att de haft många konstruktiva samtal.

Approach and implementation

Monterhyran är 77 550 kr + moms, monterbygget kostade 84 120 kr + moms, monterdeltagandet kostade 22 000 kr. De är de största kostnadsposterna. De 100 000 kr som forskarmontern får av Vinnova är välkomna. Till deltagarnas kostnad för mässan kommer personalkostnader, i KTH:s, Chalmers och LTU:s fall deltar flera personer i monterbemanningen, bland annat alltid en del doktorander som på detta sätt kommer i kontakt med ´verkliga järnvägsvärlden´.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.