Nordic m-/e-health high growth platform

Diarienummer 2014-06137
Koordinator INNOVATION SKÅNE AB - Teknopol AB
Bidrag från Vinnova 226 920 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

(Syfte: Förberedelse av gemensamt nordiskt samarbete för att göra Norden till en globalt ledande region inom m-/e-health) Ett team av nordiska partners och ett ökande antal associerade aktörer är på plats för att ge specifikt stöd till startups som siktar på snabb tillväxt och internationell framgång inom Connected Health. Långsiktiga finansieringsmöjligheter identifierade men ändrade förutsättningar i utlysning gör att vi måste leta andra alternativ.

Resultat och förväntade effekter

Ett nordiskt team av partners, med gemensam vision (10 000 nya nordiska jobb inom Connected Health), gemensamma planer, kunskap om respektive partners tillgångar och kompetens, kontakter knutna till andra relevanta initiativ som t ex nordiska testbädds-projekt, WLSA San Diego, Nordic Innovation House´s program i Silicon Valley och många andra. Parallellt samlar partners en nordisk ´community´ och arrangerar aktiviteter som stödjer startups. åtminstone 18 startups har redan haft nytta bara av existensen av detta team och dess kontakter.

Upplägg och genomförande

Pengar för resor och möten har varit avgörande för teambygge och planering. 8 partnermöte, där erfarenhet av aktiviteter, separat finansierade och genomförda parallellt, och partners andra lärdomar, använts för planering och framdrift. En finsk partner har varit involverad från start. Mötena har arrangerats i samband med community-aktiviteter för startups eller separat hos partners. Teamet har också varit engagerade i Convergence Summit (San Diego), Park Annual (Göteborg) och Week of Health Innovation Denmark (Odense).

Externa länkar

Hemsida för det gemensamma nordiska samarbetet, där projektet är den del som möjliggjort bygge av partnerskap

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.