Nordic Life Science Days 2016

Diarienummer 2015-06837
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Nordic Life Science Days 2016 är en effektiv plattform för att bygga internationella nätverk och marknadsföra det bästa vi har av ffa Svensk life science till en relevant publik från hela världen. Syftet med mötet är också att informera om och diskutera viktiga ämnen med stor påverkan för branschens framtid. Målet med konferensen är att signifikant öka antalet kontakter, samarbeten och affärer för framför allt Svenska och Nordiska organisationer och bolag, såväl inom regionen som internationellt. Ytterligare ett mål med mötet är att attrahera extern finansiering till regionen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är ett ökat antal samarbeten mellan nordiska bolag och mellan nordiska och icke-nordiska life science företag samt ett ökat antal investeringar i regionen. Förväntat effekt är ett att bolagen kan ta fram nya produkter till nytta för individ och samhälle samt att företagen kan växa.

Planerat upplägg och genomförande

Konferensen startar på eftermiddagen den 13 september och avslutas två dygn senare. Mötet är ett B-2-B möte där life science företag presenterar möjligheter till affärer och samarbeten. Konferensen innehåller också ett antal ´tracks´ där viktiga ämnen med stor påverkan för branschens framtid diskuteras. SwedenBIO är värdorganisation och samarbetar med producenten BioNordic, VINNOVA och ett stort antal svenska, nordiska och internationella företag och organisationer för att genomföra konferensen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.