Non-invasive medical imaging system with optical contrast and ultrasonic resolution

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Atomfysik
Bidrag från Vinnova 2 894 160 kronor
Projektets löptid juli 2019 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt 2019

Syfte och mål

Projektet ämnar bygga och utföra preliminära tester av ett system som kan ta kontrastbilder av optisk absorption inuti biologisk vävnad. Målet med projektet är att ha en prototyp som är kapabel att transporteras till kliniska lokaler och för in vivo tester.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är ett fungerande system samt kontrastbilder tagna i vävnadsfantomer som ska utvecklas parallellt för validering av systemet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i teknisk utveckling, affärsutveckling och medicinsk validering. Under den tekniska utvecklingen kommer olika designparametrar kartläggas i optiska labbmiljöer på Lunds Universitet. I samband med denna kartläggning kommer prototypen byggas. I affärsutvecklingen kommer marknaden och möjliga samarbetspartners kartläggas samt möjligheten för framtida finansiering undersökas. Slutligen kommer det sammanställda systemet testas med mätningar på vävnadsfantomer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2019

Diarienummer 2019-02110

Statistik för sidan