Nomadic Interaction Models: On Adoption and Adaption of Mobile Technologies

Diarienummer
Koordinator Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 441 440 kronor
Projektets löptid juli 2010 - september 2013
Status Avslutat