Nomadic Interaction Models: On Adoption and Adaption of Mobile Technologies

Reference number
Coordinator Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 1 441 440
Project duration July 2010 - September 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04086

Page statistics