Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Noll Vibrationsskador

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att ta bort vibrationsskador på människor genom att utveckla lågvibrerande maskiner som samtidigt stärker maskintillverkarnas och de användande företagens konkurrenskraft och minskar samhällets och företagens kostnader för skadade människor. Vibrationsminskningen möjliggörs i hög grad genom nyutvecklad patenterad teknik. Projektet har en tydlig kurs för nyttiggörandet genom att utveckla konceptprototyper. Vi kommer att visa att maskiner inte behöver vibrera och skada människor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektet har i steg 1 ett komplett konsortium byggts upp med 22 deltagare från maskintillverkare, maskinanvändare, Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter, arbetsmiljökliniker samt medicin- och vibrationsforskning. Den vibrationsreducerande effekten av tekniken har verifierats genom en första konceptprototyp till en mejselhammare med mycket låga vibrationer och halverad vikt. Under steg 2 kommer konceptprototyper som visar att maskiner inte behöver vibrera och skada människor tas fram. Konsortiet har mycket goda möjligheter att sprida resultaten.

Upplägg och genomförande

Under steg 1 har konsortiet skapats och ett första koncept verifierats. Under steg 2 kommer ca 6 lågvibrerande konceptprototyper av olika maskintyper att tas fram och verifieras i olika användarsituationer. Prototyperna kommer sedan att ligga till grund för kravställning på tillverkarna från användarna. Projektet kommer i steg 2 även att inrikta sig på att förändra den föråldrade vibrationsstandarden. Spridning av resultatet kommer ske genom alla medverkande parter: tillverkare, användare, myndighet, arbetsmarknadsparter, arbetsmiljökliniker och forskare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00708

Statistik för sidan