Nödbostadsprojektet - utveckling av täckande membran

Diarienummer 2011-02653
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppnått sitt syfte och mål. Två material och prototyplösningar på ett täckande panelmembran för en flyktingbostad har utvecklats. Båda lösningarna kännetecknas att de framställs av kostnadseffektiva polymera material och automatiserade produktionsprocesser, från materiaiframställning, till formning, stansning och packning. Designlösningen och dess produktionsprocess möjliggör en produkt med en tre dubblad livslängd till ett pris som faller inom spannet för de flyktingbostäder som används idag.

Resultat och förväntade effekter

- Två prototypserier om vardera 3 prototyper har framställts och utvärderats. - Flertalet material, materialbehandlingar och formningsprocesser har utvärderats, varifrån ett antal material/design-lösningar har identifierats att möta kravspecifikationen. Dessa genomgår nu vidare teknisk testning. - UNHCR och RHU AB har tecknat samarbetsavtal med UNHCR om gemensamma fältetser och vidareutveckling av flyktingbostaden. RHU AB har åtagit sig att utveckla en öppen upphandlingsspecifikation av produkten till UNHCR.

Upplägg och genomförande

Projektets faser har löpt parallellt med fokus på skapa prototyper som möter slutproduktens krav avseende material, produktionsekonomi, logistik och slutanvändare. 1) Materialresearch material och produktionsmetoder är testade och utvärderade efter direktiv från gemensamma workshops med slutanvändare 2)Två prototypserier om vardera tre prototyper har utvecklats i fullskala, samt en större serie småskaliga prover. 3)0-serie är ej producerad då de tekniska testerna av prototyper ej har avslutats. Nollserie är planerad att produceras i oktober 2012.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.