Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

No More Boots AB

Diarienummer
Koordinator No More Boots AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att undersöka marknaden för skidmontering gällande arbetssätt och processflöden för att reda ut om vi kan effektivisera för personal samt slutkund genom vår produktidé. Målet var att få in fakta gällande arbetsflöden och processer samt ta fram en prototyp för tester och utvärdering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har fått in mycket information gällande arbetssätt och flöden, marknaden, innefattande bl.a. våra kunder och konkurrerande aktörer, kunskap om legala aspekter samt utvecklat ett prototyp verktyg för tester och utvärdering.

Upplägg och genomförande

Vi hade en klar plan på hur vi skulle lägga upp arbetet och vad vi behövde utreda till en början. Vi följde planen från start och tog metodiskt framåt. Under arbetets gång stötte vi på en hel del ny info samt vissa problem som gjorde att vi fick tänka om och i vissa fall prioritera om. Detta gäller alltifrån konstruktörslösningar till arbetssätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2017

Diarienummer 2015-05234

Statistik för sidan