NIMI - Arkitekturanalys och ny struktur för Fass

Diarienummer 2017-04781
Koordinator Mapsec Kommanditbolag
Bidrag från Vinnova 1 366 400 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade två syften. Det första var att låta en extern part bedöma om det koncept för lagring av strukturerad vård- och omsorgsrelaterad information (Headroom) som ligger till grund för NIMI-initiativet (Nytänkande Inom Medicinsk Informatik) går att implementera i praktiken. Det andra syftet var att visa hur konceptet skulle kunna appliceras för att hantera all information som genereras i processer där läkemedel är den gemensamma nämnaren, inklusive: utveckling, information, tillgängliggörande, förskrivning, och uppföljning. Resultaten presenteras i två rapporter.

Resultat och förväntade effekter

Den externa part, Knowledge Agency, som analyserade Headroom drar i sin rapport slutsatsen att: "Headroom can become very beneficial for many organisations and individuals giving them the ability to securely share knowledge and information across existing domains, national and legal borders, while still maintaining control of data usage and dissemination." I den andra rapporten visas hur processerna kring läkemedel kraftigt skulle kunna rationaliseras om informationshanteringen byggdes på basis av Headroom.

Upplägg och genomförande

Knowledge Agencys analys är grundad på en genomgång av skrivet material från Headlong Development AB, ett antal rapporter som författats av medlemmar i NIMI-initiativet, programvara som utvecklats av Headlong, samt på omfattande intervjuer med Headlongs arkitekter. I framtagandet av Rapporten om Framtidens Fass och läkemedelslista har, förutom NIMI-gruppen även representanter för LIF deltagit. Skärmbilderna för rapportens användarfall har producerats av Heroes of Brand and Business Innovation AB. Resultaten av delprojekten är redovisade i separata rapporter.

Externa länkar

Hemsida för NIMI-initiativet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.