Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NGHVT Nästa Generation Hög Volts Topologi

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 5 609 703 kronor
Projektets löptid mars 2011 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI
Slutrapport 2010-02837.pdf (pdf, 1424 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att möjliggöra ett generationsskifte, en kommersialisering och plattformsanpassning av de komponenter som är anslutna till hybridbilars högspänningsnät med undantag av batterisystem - med fokus på drivsystem, laddsystem samt DC-bussen i sig. övergripande mål är att, med sikte på 2017, reducera högspänningskomponenters totalkostnad, vikt och volym med 25 %. Dessutom förväntas systemets verkningsgrad förbättras med fem procent och därmed möjliggöra en CO2 reduktion med 12 % på flottbasis.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förhöjd beställarkompetens genom modellbaserad utveckling och leverantörsutveckling. Synergieffekter genom intensifierat samarbete med utvalda leverantörer samt med experter inom det västsvenska kompetensklustret. Uppgraderade specifikationer och beställningsunderlag för högspänningskomponenter med fokus på drivsystem och laddsystem. Förbättrade och standardiserade simuleringsmodeller av batterisystem med avseende på problemparametrar såsom noggrannhet, temperatur och laddningsstatus.

Upplägg och genomförande

Huvudaktiviteter i projektet är: Litteraturstudie och inventering av simuleringsmodeller. Utvärdering och utveckling av leverantörer av komponenter och system. Utveckling och integration av simuleringsmodeller för högspänningsnät, drivsystem samt nätladdningssystem som passar in tillsammans med närliggande simuleringsprojekt. Tillse att nya riktlinjer för utveckling av högspänningssystem passar VCG:s alla bilstorlekar och typer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02837

Statistik för sidan