Next Generation Test Methods forNästa generations provningsmetoder för aktiva säkerhets funktioner

Diarienummer 2011-01819
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 21 050 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-05-25

Syfte och mål

Projektets mål har varit att öka effektiviteten i aktiv säkerhetsprovning genom att: Öka andelen virtuella och automatiserade prov Sammankoppla virtuell simuleringsmiljö med fysisk provbana Hitta en flexibel process för olika provmiljöer Öka verifiering/validering i tidiga faser i produktutveckling

Resultat och förväntade effekter

Projektet har med framgång uppnått följande mål: Metod för virtuell simulering med hög förmåga, noggrannhet och effektivitet Metod för att ta resultatet från virtuella simuleringar till provbanan Verktyg för automatiserad provning på provbana Implementering av ´scaled test track´ Implementering av ´virual reality´ Viktiga steg har tagits inom ´augmented reality´ Gemensamt körfilsformat för utbyte mellan olika testmiljöer

Upplägg och genomförande

Fem huvudsakliga testmiljöer har inkluderats i NG TEST: Virtuell simulering; använda olika simuleringsmjukvaror för verifiering Automatiserad provning på provbana; fordon och mål körs med robotar Virtual reality; Föraren kör ett fysiskt fordon men befinner sig i en virtuell värld Augmented reality; Föraren kör ett fysiskt fordon och ser verkligheten omkring sig. Verkligheten kan förstärkas med virtuella element. Scaled test track; Visualisering och verifiering av funktioner med nerskalade fordon och mål.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.