Next Generation Test Methods forNästa generations provningsmetoder för aktiva säkerhets funktioner

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 21 050 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2011-01819eng.pdf(pdf, 551 kB) (In English)

Syfte och mål

Projektets mål har varit att öka effektiviteten i aktiv säkerhetsprovning genom att: Öka andelen virtuella och automatiserade prov Sammankoppla virtuell simuleringsmiljö med fysisk provbana Hitta en flexibel process för olika provmiljöer Öka verifiering/validering i tidiga faser i produktutveckling

Resultat och förväntade effekter

Projektet har med framgång uppnått följande mål: Metod för virtuell simulering med hög förmåga, noggrannhet och effektivitet Metod för att ta resultatet från virtuella simuleringar till provbanan Verktyg för automatiserad provning på provbana Implementering av ´scaled test track´ Implementering av ´virual reality´ Viktiga steg har tagits inom ´augmented reality´ Gemensamt körfilsformat för utbyte mellan olika testmiljöer

Upplägg och genomförande

Fem huvudsakliga testmiljöer har inkluderats i NG TEST: Virtuell simulering; använda olika simuleringsmjukvaror för verifiering Automatiserad provning på provbana; fordon och mål körs med robotar Virtual reality; Föraren kör ett fysiskt fordon men befinner sig i en virtuell värld Augmented reality; Föraren kör ett fysiskt fordon och ser verkligheten omkring sig. Verkligheten kan förstärkas med virtuella element. Scaled test track; Visualisering och verifiering av funktioner med nerskalade fordon och mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01819

Statistik för sidan