Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Next generation electrical architecture

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94100, PVD
Bidrag från Vinnova 15 909 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2014-05599sv.pdf (pdf, 622 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

1)Bygga kompetens i Sverige inom identifierade arkitekturella områden, exempelvis ”Kontinuerligt integration och produktionssättning”, ”Bilen som ett system i ett system av system” etc. 2)Identifiera användarfall som beskriver viktiga framtida behov av en arkitektur inom fordonsindustrin, detta inkluderar flertalet aspekter, t.ex. kontinuerlig integration och produktionssättning, bilen som ett system i ett system av system osv. 3)Definiera arkitekturella tillvägagångssätt, evaluera och balansera potentiellt motsägelsefulla framtida behov

Långsiktiga effekter som förväntas

NGEA har strukturerat leverablerna på ett sätt som främjar samarbete mellan akademin och industrin. NGEA har även byggt kompetens genom att aktivt driva kompetensutbyte med andra FFI projekt såsom Heavy Road, BADA, FUSE, Second Road och Holisec. Vi har sammanställt ett flertal publika FFI, Vinnova rapporter varvid ett flertal har även publicerats som forskningsrapporter samt presenterats på olika workshops och internationella konferenser. Den NGEA framtagna evalueringsmetoden har redan börjat användas av partners för att påvisa kopplingen mellan affär och arkitektur.

Upplägg och genomförande

NGEA är ett projekt med många partners både inom industrin och akademin, vilket har spridit kunskap över bred front. Vi har genom publikationer och öppna workshops nått ut till en bredare publik. Vi har arbetat genom hela projektet med användarscenarion som utgångspunkt. Framtagningen och analysen av scenariona har gett oss en stadig grund för att angripa projektets fokusområden. Vi har tagit fram och använt en evalueringsmetod där vi analyserar resultat gentemot NGEAs scenarion. Vi har organiserat oss via arbetsgrupper som har möjliggjort nära samarbete med alla NGEA partners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2020

Diarienummer 2014-05599

Statistik för sidan