Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Next Generation Electrical Architecture step 2

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94100, PVD
Bidrag från Vinnova 13 095 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2015-04881sv.pdf (pdf, 756 kB)

Syfte och mål

Definiera arkitekturella tillvägagångssätt, evaluera och balansera potentiellt motsägelsefulla framtida behov Definiera arkitekturella tillvägagångssätt som möjliggör flexibilitet vid upphandling av olika varianter Definiera arkitekturella tillvägagångssätt som möjliggör kontinuerlig integration och produktionssättning av funktionalitet Definiera arkitekturella tillvägagångssätt som möjliggör bilen som ett system i ett system av system Definiera arkitekturella tillvägagångssätt som möjliggör motsvarande produkt livscykelhantering och affärsmodeller

Resultat och förväntade effekter

NGEA har strukturerat leverablerna på ett sätt som främjar samarbete mellan akademin och industrin. NGEA har byggt kompetens genom att aktivt driva kompetensutbyte med andra FFI projekt såsom BADA, FUSE, Second Road och Holisec. Vi har sammanställt ett flertal publika FFI, Vinnova rapporter varvid ett flertal har även publicerats som forskningsrapporter samt presenterats på olika workshops, nationella och internationella konferenser. Den NGEA framtagna evalueringsmetoden har redan börjat användas av partners för att påvisa kopplingen mellan affär och arkitektur.

Upplägg och genomförande

NGEA är ett projekt med många partners både inom industrin och akademin, vilket har spridit kunskap över bred front. Vi har genom publikationer och öppna workshops nått ut till en bredare publik. Vi har arbetat genom hela projektet med användarscenarion som utgångspunkt. Framtagningen och analysen av scenariona har gett oss en stadig grund för att angripa projektets fokusområden. Vi har tagit fram och använt en evalueringsmetod där vi analyserar resultat gentemot NGEAs scenarion. Vi har organiserat oss via arbetsgrupper som har möjliggjort nära samarbete med alla NGEA partners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2015-04881

Statistik för sidan