Next Generation Electrical Architecture step 2

Diarienummer 2015-04881
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94100, PVD
Bidrag från Vinnova 13 095 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2015-00026-en

Syfte och mål

1.Hantering av produktlivscykel och affärsmodeller 2.Underlag för beslutet för en ny el-arkitektur med bilen som ett system inom ett system 3.Fortsatt studie i funktionell spridning av koncepten 4.Demonstrera koncepten i NGEA steg 1 och NGEA Steg 2 5.Utvärdering av resultaten från de olika rapporterna i NGEA steg 1 och 2

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla processer och proof of concepts av de beskrivna studieområdena. Detta kommer att stärka konkurrenskraften för automotive-industrin i Sverige och forskningen på områdena: - Arkitektur & infrastruktur som stöder en flexibel och snabb utveckling av uppkopplad bil - Utvärdering av strategier för samarbeten i storskaliga och cross-organizational organisationer - Rapporter av användningsfall, road map, arkitektur och krav för bilen som ett system i större delsystem - Journals/Konferenser/Workshops/Forskarpublikationer/demonstratormiljöer

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 4 delar, arbetspaketpaket WP2-1 Ledning, administration och business intelligence-studier WP2-2 Analys av särskilt arkitektoniskt aspekter WP2-3 Bilen som ett system i större system WP2-2.5 Utvärdering och avvägning övergripande kommer projektet att använda dessa metoder - Studier av forskningsresultat, andra industrier och företag - Workshops mellan partners för att genomföra diskussioner, sprida information och hitta en gemensam grund och förståelse - Inkrementell utveckling av aktiviteter - Test av koncept och idéer I simulering och labbmiljöer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.