NEXAFS avslöjar friktion- och slitagereducerande mekanismer hos nya smörjmedel

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Kompetensuppbyggnad för doktorander kring industrirelevanta neutron- och synkrotronbaserade analysmetoder – våren 2019

Syfte och mål

Huvudsyftet med detta projekt är att avslöja struktur och molekylär sammansättning i de gränsskiktsfilmer formade av de nya jonvätskorna med hjälp av Near Edge X-Ray Absorption Fine Structure (NEXAFS) -spektroskopi i kombination med vinkelupplöst röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Sådana kunskaper möjliggör utveckling av effektivare (låg friktion och nötning) smörjmedelsformuleringar för industri- och fordonsapplikationer med ett särskilt fokus på elektriska maskiner.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att öka erfarenheter och kompetenser i både akademi och industri då det gäller användning av synkrotronbaserade ytanalysstekniker. Industriella samarbetspartners kommer också att få viktiga kunskaper om hur man använder sådana spektroskopiska tekniker för att möjliggöra förbättrade smörjmedelsformuleringar. Projektets resultat kommer att bidra till utvecklingen av smörjtekniska lösningar med låg friktion och nötning för elektriska maskiner vilket bidrar till arbetet mot ett koldioxidneutralt samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

Smörjmedelsformuleringar kommer att utformas tillsammans med de deltagande företagen. Formuleringarna kommer att testas i de tribometrar som finns hos de deltagande företagen för att visa våra samarbetspartners hur man förbereder prover för ytanalyser på synkrotronanläggningen. En kombination av NEXAFS och XPS kommer att användas för att analysera molekylär sammansättning och struktur hos de gränsskiktsfilmer som bildades på testytorna för att få den mest exakta informationen om deras natur. Dataanalyserna kommer att utföras med hjälp av en beam-line forskare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 oktober 2020

Diarienummer 2019-03605

Statistik för sidan