Neuralis - Suicidriskestimering med artificiell intelligens

Diarienummer 2017-03853
Koordinator Neural Informatics Sweden Ek. för.
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Varje år begår ca 1500 personer suicid i Sverige. En stor andel av de som begår suicid är bipolära personer som har ca 20-30 gånger högre risk för att begå suicid än de utan sjukdomen. Med dagens metoder är det svårt att identifiera de patienter som ligger i riskzonen för suicid. LiNN är en applikation baserad på maskininlärning som med relativt hög träffsäkerhet kan estimera risken för suicidförsök och självskadande handlingar hos bipolära. Projektets syfte och mål är att komma fram till en valid affärsmodell samt erhålla en CE-märkning för produkten.

Förväntade effekter och resultat

Med LiNN kan patienter med hög risk för suicidförsök identifieras, vilket medför att patienterna kan få en mer effektiv medicinering och en bättre vård. Om patienterna får rätt medicinering minskar suicidförsöken och det trauma ett suicidförsök medför. Vidare minskar även kostnaderna hos psykiatrimottagningarna, sjukvården i stort och samhället.

Planerat upplägg och genomförande

1. Skapa en hållbar affärsmodell genom att verifiera beslutskedjan, betalningsförmåga/betalningsvilja samt att LiNN är rätt lösning på problemet som identifierats. 2. Kartlägga behoven och kraven samt utveckla och testa produkten i samarbete med kunden. 3. Skapa en plan för implementering. 4. Kartläggning av förhållning till lagar, regulationer och direktiv samt ta fram en strategi för skydd av immateriella tillgångar. 5. Skapa en regulatorisk strategi och projektledning för CE-märkning, samt exekvera planen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.