Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Neuralis - Suicidriskestimering med artificiell intelligens

Diarienummer
Koordinator Neural Informatics Sweden Ek. för.
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Från intervjuer inom vården är det klart att suicidriskestimering är en av de största svårigheterna inom psykiatrin. Feedbacken på vår prototyp var överlag bra. Vi anser att det inte är möjligt att skapa en hållbar affärsmodell i Sverige eftersom det finns få incitament för att förbättra kvaliteten inom psykiatrin, samt att kostnaden för suicid/suicidförsök inte faller primärt på psykiatrin. En extern validering i form av en vetenskaplig artikel har påbörjats med hjälp av Sahlgrenska och Chalmers.

Långsiktiga effekter som förväntas

Idén med bättre verktyg för suicidriskbedömningar är bra och problemet finns. Men vi har inte lyckats hitta en affärsmodell som fångar in det skapade värdet. Vi hade från början en optimistisk syn på problemområdet, vägen framåt samt tiden till målet, mycket på grund av den relativt lilla insikten av segheten i psykiatrin. Vi hade målet att ha en CE-märkt produkt, men bara att göra det som behövdes för att kunna påbörja en CE-märkning tar betydligt längre tid än projekttiden. Det uppkommit många andra nya insikter och idéer under projektets gång vilket kan leda till nya projekt.

Upplägg och genomförande

Majoriteten av arbetet som utförts har gjorts med interna resurser för att utnyttja resurserna till fullo. Vidare, har vi ordnat extern hjälp som vi behövt utan kostnader med hjälp av kontakter och organisationer. Från oktober till december hade vi en som arbetade heltid och från januari hade vi två. Under hela tiden har tre till fyra arbetat deltid med projektet. Vi har medverkat på många konferenser, workshops och events som erbjudits inom området för att skapa ett stort nätverk. Vi haft en nära kontakt med personal och patienter inom psykiatrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03853

Statistik för sidan