Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Network for Transport Measures

Diarienummer
Koordinator Nätverket för Transporter och Miljön
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt har konkret syftat till att utveckla samtliga delar av NTM: NTMCalc; Nya flygdata har utvecklats enligt plan. RoRo samt RoPax data har utvecklats på basis av IMOs föreslagna EEDI. Utveckling av internationella bussar har utvecklats, men främst kommit att handla om främst kommit att handla om data för alternativa drivmedel. NTMEcap; Konceptet har utvecklats enligt plan Goda exempel har utvecklats ungefär enligt plan. Metoder; Har utvecklats enligt plan, men kanske i större utsträckning via internationella nätverk än förväntat

Resultat och förväntade effekter

Internationellt sker en kraftfull utveckling med fokus på minskade utsläppen av koldioxid, ´Carbon management´. Internationellt har NTM en stark position genom deltagande i CEN, Cofret, samt GHG calculation alignement. NTM utgör vidare en viktig byggsten i flera svenska EU-projekt exempelvis Swiftly Green. Sammantaget innebär det att NTMs hela erbjudande måste hållas uppdaterat och ligga på framkant för att vara trovärdigt internationellt vilket stödjer förbättrade prestanda för transporter samtidigt som det leder till nya affärsmöjligheter i och utanför Sverige.

Upplägg och genomförande

NTMCalc; Nya flygdata i form av 9 nya olika ´defaultflygplan´ samt att en översyn på 4 existerande flygplan. RoRo samt RoPax data har utvecklats på basis av IMOs föreslagna EEDI . Utveckling av internationella bussar har inriktats på data för alternativa drivmedel. NTMEcap; Konceptet har utvecklats och sju fallstudier har initierats som inkluderar transportleverantör samt transportköpare Metoder; I syfte att stärka bakomliggande metoder har metoddokument utvecklats i samråd med experter. Goda exempel har utvecklats inom ramen för ny hemsida som lanseras under december 2013.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04410

Statistik för sidan