Nervsystem i industriella fixturer

Diarienummer 2015-04489
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

Ett av projektets mål var att fastställa hur systemet kolfiberkomposit lim optiska fibrer fungerar över tid i olika temperatur och luftfuktighet. Syftet med detta är att möjliggöra mätningar av små deformationer i kolfiberfixturer. För att nå målet har relevanta provkroppar tillverkats och testats i en kontrollerad miljö som varierats med avseende på temperatur och luftfuktighet. Resultaten från dessa mätningar visar att applikationen är möjlig att använda kommersiellt. Delar av projektkonstellationen har också gått vidare med applikationen in i nya projekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att applikationen är möjlig att kommersialisera, under förutsättning att man kan kompensera för varierande temperatur och luftfuktighet. Detta ökar tillförlitligheten för industriella fixturer tillverkade i kolfiberkomposit på ett avgörande sätt, då man kan mäta, och i förlängningen också kompensera för, små mekaniska deformationer i sådana fixturer. Delar av projektkonstellationen har också gått vidare in i anslutande projekt och utlysningar för att kunna vidareutveckla tekniken och konceptet med fixturer tillverkade i kolfiberkomposit.

Upplägg och genomförande

I den första delen av projektet arbetade vi fram provgeometrier och hur experimenten skulle utformas. Därefter följde testmätningar, vilka låg till grund för hur de fullskaliga testerna skulle genomföras. Arbetet med framtida möjligheter för denna teknik har genomförts parallellt. Projektet har valt att fokusera på mättekniken och genomföra tester som är relevanta för applikationen. Testerna har varit framgångsrika då de tagit tekniken och applikationen ett steg närmare kommersialisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.