NDA Analyzer

Diarienummer 2018-03585
Koordinator CONTRACT BUSINESS INTELLIGENCE NORDIC AB - Contract Business Intelligence AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång From analog to digital 2018 - LegalTech and RetailTech

Syfte och mål

Syftet med NDA Analyser projektet är att visa marknaden att juridisk rådgivning, och speciellt avtalsgranskning, nu är inom räckhåll för artificiell intelligens. Tjänsten är utformad för att möta de effektivitetskrav som numera krävs i bolagsjuristrollen, och syftar till att förflytta denna från en reaktiv till en proaktiv position.

Förväntade effekter och resultat

Projektets syfte är att färdigställa en fungerande prototyp samt affärsmodell för AI-baserad granskning av sekretessavtal på engelska.

Planerat upplägg och genomförande

Del 1: Kundengagement Del 2: Kodifiering av granskning av sekretessavtal Del 3: Skapande av User Interface för tjänsten och validering av prismodell kring tjänsten

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.