Natural resource based industries - towards a new perspective?

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för industriell teknik och management
Bidrag från Vinnova 4 343 061 kronor
Projektets löptid juli 2007 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01542

Statistik för sidan