Natural Resource based industries - towards a new perspective

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för industriell teknik och management
Funding from Vinnova SEK 4 343 061
Project duration July 2007 - December 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01542

Page statistics