Nationellt Innovationstävlingskontor

Diarienummer 2017-05479
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vi avser att etablera ett nationellt innovationstävlingskontor som erbjuder stöd och expertis till statliga myndigheter och verksamheter i den publika sektorn för hjälp med utformning och genomförande av innovationstävlingar. Detta för att säkerställa att innovationstävlingar kan användas på ett framgångsrikt sätt och bli ett värdefullt verktyg för att lösa deras uppdrag och utmaningar. Målet är att efter projektet ha ett operativt kontor med en eller flera anställda vars verksamhet skall vara självfinansierad av våra tänkta kunder och uppdragsgivare.

Förväntade effekter och resultat

Att kännedom och användandet av innovationstävlingar ökar i den publika sektorn och att dessa genomförs på ett framgångsrikt och professionellt sätt med stöd av oss och att vi bygger upp värdefull kunskap och expertis för att kunna utgöra ett viktigt kompetenscentrum och nationell resurs.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper under 23 månader under vilket det ska bemannas, formuleras ett tydligt erbjudande och tas fram en lämplig process. En serie informationsseminarier kommer hållas för potentiella kunder och uppdragsgivare och vi kommer bistå i ett flertal skarpa kunduppdrag och dokumentera dessa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.