Nationell tjänst för öppna data - NODS

Diarienummer 2014-03723
Koordinator Linköpings kommun - Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 1 266 699 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Projektets syfte och mål som har uppnåtts var att: (1) utveckla en prototyp bestående av en tjänst för att tillhandahålla öppna data (NODS), (2) ta fram principer för hur kvalitets- och nyttosäkrade val av öppna data samt visualisering av sådan, samt (3) analysera och dokumentera systematiserade lärdomar från utvecklingen av öppna data i projektet, genom intervjuer med företrädare för offentlig sektor och tredjepartsutvecklare samt litteraturgenomgång av tidigare studier och forskningsresultat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har realiserat en prototyptjänst (NODS) för att göra öppna data (ÖD) från offentlig sektor tillgänglig. Prototypen (www.nods.se) används idag för test för att hantera ÖD inom olika områden. Projektet har resulterat i teoretiskt förankrad och användbar kunskap gällande utvecklingsprocessen och ett antal nödvändiga förutsättningar för att kunna realisera ÖD med framgång, men även ett antal utmaningar som kommuner och tredje part ställs inför vid skapande av externa tjänster.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan mellan Linköpings kommun, Ida Infront AB och Linköpings universitet. Arbetet har skett i en triple helix-konstellation och byggt på analys av samverkan inom projektgruppen vid framtagning av NODS-tjänsten som prototyp, intervjuer med kommunföreträdare, SKL och tredjepartsutvecklare av tjänster baserade på öppna data. Analysen har varit kvalitativ och nyttjat såväl empirisk data som systematiska studier av tidigare publicerade forskningsresultat om öppna data.

Externa länkar

Hemsidan innehåller bl.a. demostratorer om hur öppna data kan skapas och återanvändas med hjälp av plattformen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.