Nationell Testbädd Smart Produktion

Diarienummer 2017-02448
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förprojektet till Testbädd Smart Produktion var att välja ut pilotmiljöer, genomföra Produktion2030:s första utlysningar för testbäddsprojekt samt skriva huvudansökan på det stora projektet motsvarande 14,5 Mkr i bidrag från Vinnova. Ovanstående är genomfört. Det som återstår är bedömningsprocess och beslut för ytterligare testbäddsprojekt. En uppskattning är att ytterligare 5-7 nya testbäddsprojekt tillkommer under 2017. Detta innebär att det nationella nätverket Testbädd Smart Produktion kommer att utgöras av två pilotmiljöer samt 10-12 testbäddsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Två befintliga testmiljöer har valts ut på Chalmers respektive KTH, efter beslut i styrgruppen för Produktion2030: 1. SII-lab, Chalmers Lindholmen 2. Powertrain Manufactring LAb, KTH Förprojektet har skapat input till Produktion2030.s två utlysningar på temat "Testbäddar", inklusive kriterier och önskade effekter för dessa utlysningar. En ansvarig för testbäddarna kommer att rekryteras under 2018.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för Samverkansprogrammet Uppkopplad Industri och Smarta Material har nya typer av testbäddar efterfrågats. Dessa behöver vara fokuserade på smart, uppkopplad produktion och ökad digitalisering inom produktionsområdet. Produktion2030 har startat detta arbete i ett förprojekt och kommer under 2017 - 2020 genomföra huvudprojektet för att skapa ett nationellt nätverk av testbäddar. Följande krav på testbäddarna styr investeringarna i dessa: - testbäddarna ska erbjuda en digital modell av verksamheten - TB ska vara uppkopplade - TB ska utveckla affärsmodell

Externa länkar

P2030 Testbäddar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.