Nationell Öppen Innovationsplattform

Diarienummer 2014-05612
Koordinator SISP SERVICE & DEVELOPMENT AB - Swedish Incubators & Science Park Service AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektets syfte har varit att utforska och etablera en plattform för ömsesidigt värdeskapande och innovationsutvecklande samverkan mellan stora och små bolag och organisationer och på så vis testa ett konkret och attraktivt erbjudande. Genom ett konkret case med ett storföretag har faciliterad och processtödd samverkan mellan ett storbolag och flera mindre bolag och entreprenörer skapats bolag och människor som sannolikt inte hade träffats eller hittat former för samverkan utan konkret stöd av SISPs unika medlemsnätverk och plattform. Därmed är projektmålet uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Affärsmodell för plattformen är framtagen. Den består av nio delar verifierade utifrån ett marknadsperspektiv med kundbehov och möjliggörare i fokus. Genom verifieringen konstateras att vi tillhandahåller ett värdeskapande erbjudande, med product market fit mellan kundbehov och erbjudande - ett positivt projektresultat som förstärks ytterligare genom en första betalande kund. Vi har påvisat SISPs medlemsnätverks potential att på kommersiella villkor hjälpa företag öka sin innovationsförmåga baserat på unik kompetens och systematiska innovationsfaciliteringsmetoder

Upplägg och genomförande

Vi har identifierat intressenternas behov genom intervjuer; genom studie av en pilotkund; specificerat funktion, processer och tillhörande tjänster i dialog med behovsidentifierare och kundsegment; testkört demonstratorn av den tekniska plattformen; samt verifierat kritiska delar av produkt, värdeerbjudande, intäktsström och nyckelpartners på marknad genom den agila BMC-metodiken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.