Nationell Metrologi 2011 vid SP

Diarienummer 2011-00546
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 24 637 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Att ha nära och säker tillgång till korrekta mätningar som kan spåras till det internationella måttenhetssystemet SI är en förutsättning för ett modernt industrisamhälle och övergripande stöds detta genom Sveriges medlemskap i Meterkonventionen. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut svarar för den fysikaliska metrologin (utom för storheter inom joniserande strålning) i enlighet med en särskild förordning om riksmätplatser. SP är signatär för ett MRA inom internationell metrologi och SP är också signatär för det svenska medlemskapet i samverkansorganisationen EURAMET.

Resultat och förväntade effekter

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har under 2011 fullgjort rollen som Nationellt Metrolgiinstitut enligt de planer som diskuterats med VINNOVAs programråd för Metrologi och som beslutats av VINNOVA. Arbetet har bedrivits inom de områden som beskrivs i Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande

Verksamheten som Nationellt Metrologiinstitut har under 2011 bedrivits inom fem delområden, Normaliehållning med deltagande i internationella jämförelsemätningar, Metrologisk FoI, Investeringar i referensutrustningar, Tid och frekvensverksamhet kopplad till den svenska delen av Internet samt Metrologi inom kemi. Inom Metrologisk FoI har insatserna koncentrerats till fem områden: 1) Generisk metrologi/mätteknik, 2) Informations- och Kommunikationsteknik, IKT, 3) Process och Produktion, 4) Energi och Miljö samt 5) Hälsa och nanoteknik.

Externa länkar

http://www.sp.se/sv/centres/nationellmetrologi/Sidor/default.aspx

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.