Nät för hantering av marginalkrav och säkerheter "MarcoNet"

Diarienummer
Koordinator Envirio Consulting AB
Bidrag från Vinnova 1 912 500 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Pensionsbolag har undantag från European Market Infrastructure Regulation (EMIR) sedan införandet 2012. Undantaget försvinner under de kommande åren. Pensionsbolagen måste då ställa säkerhet för vissa typer av transaktioner. Med dagens infrastruktur kan det kosta svenska pensionärer 2 miljarder kronor per år enligt EU-kommissionens studie från 2015. Om pensionsbolagen kan ställa värdepapper som säkerhet mimimeras kostnaden. Projektet vill demonstrera en blockkedjebaserad infrastruktur som gör det lika enkelt att ställa värdepapper som säkerhet som att använda pengar.

Förväntade effekter och resultat

Demonstrationslösningen som projektet levererar skall effektivisera processen från att en cental motpart (CCP) ställer ett marginalkrav till dess att marginalkravet är täckt. Marginalkrav som idag justeras någon gång i veckan skall kunna hanteras ad-hoc under dagen inom en timme och kravet skall kunna täckas med värdepapper. Normalfallet skall kunna hanteras inom några minuter. På detta sätt skall den finansiella stabilitet som EMIR syftar till kunna införas med minimala konsekvenser på våra pensionsbesparingar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet bedrivs inom tre områden: teknikutveckling, juridiska frågeställningar och affärsprocesser. Teknikutveckling sker med Agila metoder och pågår under sex månader med två releaser som vardera består av sex sprintar. Säkerhet och pålitlighet är grundläggande vid utveckling av finansiell infrastruktur och är en avgörande del i arbetet. Juridiska frågor är ett eget område utifrån gemensamma Europeisk regelverk. Affärsprocesserna definieras i samverkan med marknadens aktörer för att säkerställa bred acceptans.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 januari 2020

Diarienummer 2019-02812

Statistik för sidan