Nät för hantering av marginalkrav och säkerheter "MarcoNet"

Diarienummer
Koordinator Envirio Consulting AB
Bidrag från Vinnova 1 850 529 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - november 2020
Status Avslutat
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Pensionsbolag har undantag från European Market Infrastructure Regulation (EMIR) sedan införandet 2012. Undantaget avvecklas nu succesivt. Pensionsbolagen måste då ställa säkerhet för fler typer av transaktioner. Med dagens infrastruktur kan det kosta svenska pensionärer 2 miljarder kronor eller per år enligt EU-kommissionens studie från 2015. Om pensionsbolagen kan ställa värdepapper som säkerhet minimeras kostnaden. Projektet presenterar en blockkedjebaserad infrastruktur som gör det lika enkelt att ställa värdepapper som säkerhet som att använda pengar.

Resultat och förväntade effekter

Primärt resultat är en fungerande lösningen som förbättrar processen ”Från att central motpart (CCP) ställer marginalkrav tills marginalkravet är täckt”. Marginalkrav kan hanteras ad-hoc inom några minuter och täckas med värdepapper eller pengar. Kostnaden för att ge den finansiella stabilitet som EMIR syftar till kan då hållas ner. Den ekonomiska nyttan uppstår hos institutionella investerare som kan använda mer värdepapper och mindre pengar, vilket leder till bättre avkastningen för investeraren. Lösningen har goda förutsättningar för en produktifiering.

Upplägg och genomförande

Projektet hade tre spår: Teknikutvecklingen som var framgångsrik med att tillämpa blockkedjetekniken samt ta fram ett användarvänligt gränssnitt. Den juridiska utmaningen som blockkedja kan innebära hanterades genom att lösningen är kontobaserad vilket gör att den faller under gällande regelverk och därmed kan tillämpas idag. Affärsprocesserna stödjs i linje med marknadsstandard så som de beskrivs av Swift, ISO och ISDA. På grund av omständigheter som Cororna-pandemin förlängdes projekttiden men med bibehållen resursinsats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 december 2020

Diarienummer 2019-02812

Statistik för sidan