Nästa generations videoanalys

Diarienummer 2015-05737
Koordinator BURT AB
Bidrag från Vinnova 1 702 560 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Utveckla en helt ny datamodell för analys av samtliga typer av digitalt videoinnehåll på nätet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i flera kommersiella erbjudanden för mediehus med digitalt videoinnehåll, framförallt fokuserat på AVOD.

Upplägg och genomförande

Överlag har det varit ett väldigt spännande och lyckat projekt. Många personer har varit inblandade och vi har dessutom kunnat knyta an lösningen i flera kundprojekt. Ämnet visade sig vara mycket ambitiöst med flera tidskrävande aspekter, så viss omprioritering har gjorts under resans gång. Framförallt är det arbetspaketen en standardiserad datamodell för video och nya datainsamlingsbibliotek (SDK) som krävde betydligt mer tid än planerat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.