Nästa generations skärverktyg för tillverkning av avancerade lätta material

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer - 2020

Syfte och mål

I mer än tio år har Fortiva försökt lösa bearbetbarhetsproblemet för en specifik metallmatris-komposit (MMC). Projektkonsortiet hänvisar till Högskolan Väst, Air Liquide och Fortiva-verktyg för studiens genomförbarhet att imitera ytstrukturer från Biomimetic (biologiskt inspirerad design, anpassning från naturen) dvs hydrofob, hydrofil etc. till bearbetningsskärverktygen i kombination med flytande kväve. Projektet kommer att undersöka texturerad verktygsprestanda utifrån verktygsslitage, kylmediumförhållanden, spånbildning och slutliga ytegenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Identifiera texturutformningen för skärverktyget inriktat på att sänka materialvidhäftningen och förbättrade ytegenskaper i kombination med flytande kväve (LN). Experimentellt undersöka skärverktygets prestanda vid bearbetning av aluminium med 20% kiselkarbid. Målet är att höja TRL från 3 till 4. Detta projekt har potentialer och avsikter att skalas upp till ett större forskningsprojekt där texturerade verktyg och högtrycks flytande kväve med ytterligare partners.

Planerat upplägg och genomförande

Huvuddelen i projektet med texturval, installation av nödvändig utrustning för experiment, samt postanalys sker på Högskolan Väst. Tillverkning av lasertexturerad verktygsprototyp kommer att ske vid ett tjeckiskt universitet. Air Liquide bidrar med flytande kväve och kunskap om säkerhet och själva processen. Fortiva tillhandahåller material för experiment och expertis kring bearbetning av dessa. Projektkonstellationen samproducera ny kunskap för tillämpningar av texturerade skärverktyg med flytande kväve vid bearbetning av svårbearbetade material (MMC).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 januari 2021

Diarienummer 2020-04292

Statistik för sidan