Nästa generation syntesinstrument för tillverkning av peptider

Diarienummer 2018-01143
Koordinator PeptiSystems AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Att etablera Proof of Concept där en peptidsekvens kan syntetiseras med prototypen med hög renhet och utbyte enligt kundens krav eller bättre. Vid lyckat utfall skall PeptiSystems jobba nära med kund för utvärdering av tekniken samt för att bygga ett business case. Design av en kommersialiserbar produkt kommer göras och beräknas ta ca 6 månader. Underlag för certifiering, produktion, etc kommer tas fram.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt hjälper PeptiSystems att nå en Proof of Concept med fungerande prototyp som kan användas för att bevisa kundvärdet och business caset. Dialoger pågår med kunder som är intresserade av att utvärdera tekniken när Proof of Concept är nådd. Då kan vi påbörja den slutgiltiga designen av produkten som kommer vara klar 2019 och försäljning kan komma igång. I början av 2020 beräknar PeptiSystems att gå med vinst och ha positivt kassaflöde.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av hårdvara och mjukvara för att maximera utbyte och renhet i slutprodukten och bevisa Proof of Concept för kunder. För att optimera utbyte och renhet måste synteser genomföras för att utvärdera effekten av följande faktorer: - implementera en patenterbar innovationen - för-aktivera aminosyror innan tillsats - olika kopplingsreagenser och olika reaktionstider - variation av koncentrationen av de olika reagenserna PeptiSystems behöver köpa in kemikalier,reagenser, lösningsmedel, etc för att genomföra synteserna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.