Nästa generation syntesinstrument för tillverkning av peptider

Diarienummer 2018-01143
Koordinator PeptiSystems AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Vinnovaprojektet har hjälpt PeptiSystems att uppnå Proof of Concept för ett pilotskaleinstrument för syntes av peptider baserat på kontinuerlig flödesteknologi. Projektmålen har uppnåtts genom att visa att medicinskt relevanta peptider kan syntetiseras med hög renhet och utbyte enligt kundens krav eller bättre. Vid uppskalning förbättrades resultaten ytterligare. Dialoger med kunder fördes under projektet och syntesmetoder föreslagna av dem implementerades. Ett samarbete har inletts med en av världens största kontraktstillverkare.

Resultat och förväntade effekter

Efter utvärdering av effekten av olika syntesbetingelser och parametrar syntetiserades peptiden Bivalirudin med hög renhet och utbyte. När syntes kvantiteten skalades upp med 10x erhölls ännu bättre resultat. Därmed är det bevisat att grundtekniken fungerar och att samma process kan användas för att uppnå hög renhet och utbyte för andra peptidsekvenser. De resultat som genererats skapar trovärdighet och kunder visar starkt intresse. Patenterbara innovationer har identifierats och är under utvärdering. Mjukvaran har förbättrats och underlättar optimering av syntesmetoder.

Upplägg och genomförande

Synteser av modellpeptiden bivalirudin gjordes för utvärdering av prestanda på instrumentet. Utbyte och renhet har bestämts och jämförts med tidigare kundprover och resultat som fåtts med dagens traditionella batch reaktor metoder. Att ha en kontinuerlig dialog med kund var viktigt för att veta vilka reaktionsbetingelser som bör testas och vilka syntesmetoder som är relevanta för dem. Hårdvara och mjukvara utvecklades parallellt och styrdes mycket av feedbacken från kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.