Näring vid behov - minskar miljöbelastning från växthus och plant

Diarienummer
Koordinator LANTMÄNNEN BIOAGRI AB - Bioagri AB
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla en bakteriebaserad produkt för växter, som hjälper till att frigöra näring i jord/näringssubstrat. Detta ger ett mindre behov av tillförd mineralgödsel och minskad risk för näringsläckage. Vi har under året lanserat Amase, som var målet för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har visat på en ökad tillväxt vid användningen av bakterieprodukten. Detta gör att man kan använda mindre mängd tillförd mineralgödsel och få samma tillväxt. Resultatet blir att man kan gödsla mindre och utnyttja den lilla mängd näring som finns i till exempel ett torvsubstrat.

Upplägg och genomförande

Vi har utvecklat nya formuleringar och mixer som sedan har testats i storskaliga försök på skogsplantskolor. Detta har gjort att vi efter försöken har en marknadsfärdig produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.