Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Närhet på distans om ledares kompetens och organisationers förmåga att leda i en digital värld

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Linköpings tekniska högskola Inst för ekonomisk & Ind utveckling
Bidrag från Vinnova 1 998 548 kronor
Projektets löptid april 2022 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Leda och organisera för digital transformation

Syfte och mål

Syftet med detta projekt att studera möjligheter och utmaningar i ledarskap på distans med stöd av digitala arbetssätt för att öka kunskapen om hur denna typ av ledarskap kan utvecklas och möjliggöra organisatorisk förmåga till innovation och förändring. Med utgångspunkt i den kunskap som utvecklades tillsammans med behovsägarna i steg 1 så kommer projektet, i steg 2, genomföras genom en kvalitativt inriktad interaktiv fallstudiedesign där tre organisationskontexter studeras, nämligen industriell miljö, konsultverksamhet och offentlig tjänsteproduktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntas bidra med att utveckla ny, teoretiskt informerad kunskap i skärningspunkten mellan ledarskap och digitalisering. Utifrån kompetensteori och hur kompetens kan möjliggöra organisatorisk förmåga bidrar projektet således med kunskap om hur individuell ledarskapskompetens, i en digital arbetskontext, kan möjliggöra organisatorisk förmåga att bättre leda med stöd av digitala verktyg och arbetssätt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs med en kvalitativ, interaktiv, fallstudiedesign. Regelbundna, förplanerade workshops kommer att hållas med behovsägare för återkoppling, avstämning och beslut under hela projektet. Med utgångspunkt i de idéer, den förståelse och den kunskap som utvecklades tillsammans med behovsägarna i steg 1 så kommer de identifierade utmaningarna studeras under fyra faser spridda över två år: År 1 genomförs fas 1, inventering av typsituationer och fas 2, basmätning. År 2 genomförs fas 3, intervention/test, och samt fas 4 uppföljning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 april 2022

Diarienummer 2022-00309

Statistik för sidan