NanoPOLE: Nano-struktur för POlariserat Ljus Emitterare

Diarienummer 2017-03377
Koordinator Polar Light Technologies AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla effektivare LEDar baserade på vårt koncept med pyramidala nanostrukturer, tillverkade av nitrid-halvledare. Med detta koncept så kan linjärpolariserat ljus genereras med en hög grad av polarisering, ca 85%, ca en faktor två högre än med polarisationsfilter efter en opolariserad källa, vilka används i t ex dagens LCD displayer. En annan viktig tillämpning är interconnects inom elektroniken för effektivare och snabbare inter- och intra-chip kommunikation. Ytterligare en tillämpning är kvantkryptografi för avlyssningssäker kommunikation.

Resultat och förväntade effekter

Ericsson har lagt en order på LED prototyp för generering av ljus med hög-gradig polarisering till PLT. Vidare har PLT efter flera möten med Huawei-representanter avseende display-applikationer, fått en begäran om en offert från PLT avseende mikro-LEDar med extremt hög upplösning och hög verkningsgrad i hela det synliga RGB området, dvs inkluderande också grön och röd emission, vilka i dagens LEDar karakteriseras av låg verkningsgrad. För den mer långsiktiga applikationen kvantkryptografi för säker kommunikation, så har PLT erhållit Letter of support från Sectra och FOI.

Upplägg och genomförande

Till det ursprungliga projektmålet att kommersialisera LEDar med en höggradig polarisering så har PLT inkluderat utveckling av mikro-LEDar samt LEDar med högeffektiv emission i det gröna och röda området, för vilka det finns en gigantisk marknad inom display-området. Detta öppnar också upp för effektiva vitljuskällor dvs en blandning av RGB våglängderna. Vårt koncept baserat på en nano-struktur möjliggör ett homogent aktivt skikt på en liten area, vilket är en förutsättning för längre våglängder med en högre indium-halt i det aktiva lagret.

Externa länkar

http://www.polar-light-technologies.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.