NanoPOLE: Nano-struktur för POlariserat Ljus Emitterare

Diarienummer 2017-03377
Koordinator Polar Light Technologies AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att utveckla effektivare LEDar baserade på pyramidala nanostrukturer, s.k. kvantprickar, tillverkade av III-nitrid- halvledare. Med patenterad design avseende elongerade nanostrukturer så kan ljus emitteras med mycket hög verkningsgrad av polarisation (ca 85%). Dessa LEDar har flera applikationer, primärt syftar vi att utveckla optiska interconnects för chip-to chip eller on-chip-kommunikation. I nästa steg är målet att utveckla vårt koncept för applikationer inom säker optisk kommunikation s.k. kvantkryptografi samt skärmar/displays.

Förväntade effekter och resultat

Med vårt pyramid-koncept, så ska vi kunna realisera LED strukturer, där de aktiva lysande elementen är mycket små, ca 2.5 x 5 mikrometer. Detta möjliggör en reducerad spatial densitet, med en faktor 100-1000x, vilket resulterar inte bara i en bättre upplösning i displays utan också motsvarande ökad kapacitet i dataöverföring; från 0.2 till 20-200 Gb/s. Via multiplexing genom val av polarisationsriktning så ökar kapaciteten ytterligare. Genom utveckling av LED strukturer i hela spektrala området, från UV till IR, så kan dataöverföring i interconnects ske i free-space eller fiber.

Planerat upplägg och genomförande

Den första försäljning av pyramidstrukturer för interconnect-tillämpning till Ericsson fullföljs under 2017 och ses som mycket betydelsefull för PLT´s framtid. Att anpassa prototypen till Ericsson’s behov för integrering i deras komponenter ges hög prioritet. Marknadsundersökningar kommer att göras för att identifiera nya strategiska kunder samt att sondera marknadspotentialen för nya tillämpningar, för vilka patentet kan komma att utlicensieras. Vi kommer att upprätta en affärsplan och riskanalys, samt söka samarbetsavtal med företag och utveckla en IPR strategi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.