Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NanoPod som Integrationsverktyg

Diarienummer
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 455 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Målet med Fas1-projektet var att utveckla konsortiet kring NPI, upprätta en konceptbeskrivning som beskriver huvudteknik, sätta kriterier för jämställdhet och arbetsprocesser, upprätta en rålista med internationella aktörer och förbereda en demonstrator av NPI-konceptet tillsammans med skarpa aktörer i värdekedjan. Huvudsyftet med projektet är att genom NPI skapa ett skalbart digitalt verktyg som bygger kunskap och förståelse, skapar delaktighet och systematiskt undanröjer integrationshinder.

Resultat och förväntade effekter

Målet med Fas1-projektet har delvis uppnåtts. Konsortiet har utvecklats med privata teknikutvecklare, en partner inom immaterialitetsrätt samt med kommunala aktörer inom omsorg och med integrationsutmaningar. Konceptbeskrivningen har reviderats under initieringsprojektet, NPI har frångått idén om en plattformslösning med mobilapplikationer till förmån för en webbaserad lösning. Avtalsmodell enligt DESCA finns upprättad och konsortiet har fastställt riktlinjer och arbetsmetodig för jämställdhetsarbete i Fas2

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits enligt klassisk waterfall-metodik med projektplanering och uppföljning med stöd av GANNT i kombination med agila tekniker. Initieringsprojektet har drivits i drivs i fyra arbetspaket, AP1-Projektledning, AP2-Teknik/omvärldsanalys och demonstratorförberedelser, AP3-Konsortieutveckling och 4-Analys av användare/sakägare. Regelbundna fysiska projektmöten och möten via digitala möteskanaler, en lång rad möten med potentiella konsortiedeltagare för fas 2, fallstudier och internationaliseringsprocessmöten har hållits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03459

Statistik för sidan