Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nano-Scale Precision Medicine

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Science for Life Laboratory
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Trots framsteg i att hitta effektiva läkemedelskandidater är det få som slutligen har kliniska effekter. Svårigheten hänger ihop med att de modellsystem som används inte avspeglar mångfalden hos patienter. Precisionsmedicin, som bygger på att systematiskt försöka förstå diversiteten, förväntas råda bot på detta. Här redovisar vi ett angreppssätt som använder samma principer och tekniker för både patienturval och läkemedelsutveckling för att omforma och effektivisera processerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har genomfört en grundlig undersökning kring etablerandet av en gemensam plattform för tidig prioritering av läkemedelsprojekt och klinisk precisionsmedicin. Våra resultat innefattar en definition av tre kritiska frågeställningar och pilotstudier inom dessa, samt en analys av vilka arbetsflöden som påverkas. De förväntade effekterna av en effektivare projektprioritering innefattar förkortade tidslinjer och lägre kostnader. Det samlade greppet innebär en större kommersiell bas och därmed en motivation för långsiktig investering för inblandade parter.

Upplägg och genomförande

Vi har samlat aktörer från hela värdekedjan från kliniker till expertis inom precisionsmedicin, leverantörer av reagens samt bioteknologi och till en global aktör inom läkemedelsutveckling, tillverkning och försäljning. Tillsammans har vi identifierat hur svagheter i övergången från preklinisk till klinisk forskning påverkar patientnyttan, kostnaden och kommersialiseringen. Vi har har sammanställt en vägkarta och arbetsmetoder på hur vi kan genom nya testmetoder baserade på precisionsmedicin i nanoliterskala förbättra patienturval och läkemedelsutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01282

Statistik för sidan