NAFT - Tvättbart strålskyddsmaterial

Diarienummer 2015-05355
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektets syfte var att lösa det kundupplevda problemet hygien. I detta är tvättbarheten en viktig aspekt. För att kunna genomföra tvättester har strålskyddsmaterialet optimerats. Tvättbarheten har studerats och visar på tydliga förbättringar jämfört med initiala tester. Vi har fått god förståelse kring hur materialet och produkten bör tvättas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit att vi löst viktiga milstolpar i utvecklingen fram till slutprodukt. Vidare har vi i detta projekt uppmärksammat en del utmaningar bland annat vad gäller processhastighet för ett av delstegen. Sluttester på NAFT materialet visar på stora fördelar vad gäller vikning jämfört med konkurrent.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i ett antal arbetspaket (AP): Materialkomposition (AP1); Fiber till väv (AP2); Tvättbarhet och förvaring (AP3 ) samt Standarder och utvärdering (AP4). Vissa av arbetspaketen har tagit längre tid än vi initialt beräknade, men tack vare bra samarbete med forskningsinstitut, akademi och industriella partner har vi nu tagit fram en prototyp som genomgår användartester.

Externa länkar

http://10md.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.