Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

myZound Hörapparat -- smartphone-baserat hörselstöd med individuell ljudoptimering

Diarienummer
Koordinator Hearezanz AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syfte och mål med detta projekt har varit att undersöka marknads- och tekniska förutsättningar för att utveckla en HörApparats (HA)-liknande funktion för SmartaPhones (SP). Detaljerad kunskap om marknaden, konkurrenter och affärsmodeller har inskaffats. Vidare har projektet fått viktig information avseende prioriterade intressenters intresse och krav. Teknisk utredning har gjorts för att klargöra alternativa möjliga lösningar, de tekniska utmaningarna, begränsningar och kvalitetskrav.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en detaljerad marknadskunskap. Behovet av produktdifferentiering finns för SP-tillverkare inom audioområdet. Deras intresse av den tänkta produkter kommer att öka framöver. HA industrin kommer att påverkas. Slutkunder är positiva till funktionen, men SP tillv. är f n mer avvaktande. Slutkundsintresset bedöms successivt skapa tryck på tillv. framöver. Funktionen bör ses som komplement snarare än ersättning för HA. En stegvis ökning av funktioner och kvalitet är den mest realistiska ansatsen bl a på grund av den mycket höga tekniska komplexiteten.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft 3 arbetspaket: 1)Affärs- och marknadsutr Kartläggning/insamling av info- och faktamtrl (pub. källor), analys av mtrl samt slutsatser av analyser. 2)Intressentstudie Möten med intressenter för diskussion om deras intresse, krav och synpunkter på den tänkta funktionen. Analys och sammanställning av diskussioner. Prioritet har varit på användare och tillv av SP´s. 3)Teknisk utr Analys av tekniska krav och förutsättningar för den tänkta funktionen. Analyser av HA och dess funktioner. Framtagande av en kravspec för en enklare hörselstödsfunktion (taljud).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00874

Statistik för sidan