MUTO

Diarienummer 2018-00986
Koordinator LevelUp Avenue AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018